Menu Czech

Výkonová indukční stimulace v léčbě algických stavů muskuloskeletálního aparátu – pilotní studie

Pětioký J., Váňa Z., Šubert D., Žarković D., Bittner V.

Rehabilitační centrum Kladruby, Kladruby, Česká republika

Okamžitá úleva od bolesti v 62 % případů

Petioky_study

Cílem pilotní studie bylo ověřit bezprostřední analgetický účinek výkonové indukční stimulace přístroje BTL-6000 Super Inductive System u algických stavů muskuloskeletálního aparátu.

Úvod

Výkonová indukční stimulace je metodou volby v léčbě algických stavů muskuloskeletálního aparátu v oblasti neurologie, ortopedie, rehabilitace a fyzikálního lékařství. Princip terapie spočívá v neinvazivním průniku a působení nestacionárního elektromagnetického pole na nervosvalovou tkáň, v  níž indukuje elektrický proud. Působením pole na nervosvalovou tkáň se ovlivňuje neurofyziologický akční potenciál, vedoucí ke svalové kontrakci.

Metody

Pilotní studie se zúčastnilo 31 pacientů z  Rehabilitačního ústavu Kladruby, kteří jednotlivě absolvovali v  průměru 7 terapií. V  terapii byl ruční aplikátor typu „focus field“. Pro dosažení analgetického účinku byly aplikovány terapeutické parametry opakovací frekvence odpovídající vrátkové a kódové teorii tlumení bolesti. Pro objektivizaci hodnocení bolesti byla použita 10stupňová Visual Analog Scale (VAS), na které pacienti zaznamenali bolest před a po skončení každé terapie.

Závěr

I při malém počtu probandů se podařilo zlepšit subjektivní vnímání bolesti díky bezprostřednímu analgetickému účinku výkonové indukční stimulace. I když design experimentu nedovoluje porovnání efektu terapie vůči placebu, lze na základě provedených analýz očekávat (α = 0,2), že bezprostředně po terapii nastane analgetický účinek u 50–74 % pacientů.

Výsledky

Bezprostředně po terapii nastal analgetický účinek u 62 % ošetřených pacientů.

Publikováno v

Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2016, Vol. 4(23), p. 195-200

Více odborných studií

Vyberte váš jazyk

Zavřít oznámení