Menu Czech

Klinická studie aplikace vysokoindukčního elektromagnetického pole na bolestivé stavy

Šťastný E.

FN Motol Praha, Česká republika

Pokles bolesti o 37.5 %

Stastny_study

Ověření analgetického efektu silného pulzu elektromagnetického pole na dostatečném vzorku lidí v klinické praxi.

Úvod

Ve fyzikální terapii se objevil nový přístup v léčbě muskuloskeletálních poruch. Jde o technologii založenou na působení silného pulzního elektromagnetického pole (s indukcí v řádech jednotek tesla) na lidskou tkáň. Tato pilotní studie zkoumá analgetický účinek tohoto systému u různých diagnóz.

Metody

Terapie byla provedena u 57 náhodně vybraných pacientů s chronickými i akutními bolestmi pohybového aparátu. Pacienti absolvovali průměrně 6 terapií, 1-2x týdně, 10-15 minut dle zvoleného protokolu. K určení analgetického efektu byla použita kombinace Visual Analog Scale (VAS) a Verbal Numerical Rating Scale (VNRS).

Výsledky

Celkový pokles bolesti bez ohledu na diagnózu byl 37,5 %. U 46 pacientů došlo ke zlepšení, u 4 zůstala úroveň bolesti stejná. 7 pacientů bylo ze studie vyřazeno.

Závěr

Prokázali jsme analgetický účinek silného pulzního elektromagnetického pole na bolest pohybového aparátu.

Publikováno v

Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2016, Vol. 3(23), p. 142–148

 

Více odborných studií

Vyberte váš jazyk

Zavřít oznámení